My Blog List

Saturday, June 05, 2021

ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ - 5

ಹರಿಯ ಜೊತೆಯಲಿ ರಮೆಯು ಕುಳಿತಿರೆ 
ಹರನು ಬಂದನು ಗೌರಿಯೊಂದಿಗೆ 
ಸುರರ ಲೋಕಕೆ ಮೆರಗು ತುಂಬುತ ಬೆಳಕ ಚೆಲ್ಲುತಲಿ। 
ಹರುಷ ಪಡುತಿಹ ದೈವ ಲೋಕವ 
ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ಕಾಯುತಿರುವರು 
ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ ಜಗವನೆಲ್ಲವ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಲಿ॥ 5 ॥